OM OSS

BAAS Component AS er Norges fremste produsent av spjeld og målestasjoner for industrielle, maritime og offshorerelaterte virksomheter.

«Vårt mål er å utvikle og produsere produkter av høy kvalitet, i samsvar med relevante forskrifter og kvalitetskrav.»

Hovedkontoret og deler av produksjonen befinner seg i Lillestrøm, 20 km øst for Oslo og 33 km sør for Oslo Lufthavn Gardermoen. Firmaet har seks ansatte og er sertifisert iht. ISO 9001:2008.

Historie:

BAAS Component AS ble etablert i 1986, som et lite ingeniørfirma. Firmaet begynte å produsere egendesignede spjeld til offshorenæringen og fikk i 1987 testet, godkjent og sertifisert sine første spjeld av DNV. Samme år produserte BAAS sin første målestasjon for luftmengdemåling. Siden 1987 og til dags dato har BAAS forsynt de fleste offshoreinstallasjonene på den Norske kontinentalsokkel med spjeld og målestasjoner.

I de senere år har BAAS utviklet en målestav med samme hensikt. Både målestasjoner og målestaver er testet hos Byggforsk Norge og hos Howden Variax i Danmark med enestående resultater. BAAS forsyner i dag skoler, sykehus og andre næringsbygg med målestasjoner og målestaver.

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål.