Reguleringsspjeld

Reguleringsspjeld benyttes for manuell innregulering av luftmengde, fortrinnsvis i kanaler.

Spjeldene er utstyrt med motgående blader for å oppnå en jevn luftstrøm gjennom kanalen og som kan låses i alle posisjoner. Reguleringsspjeld kan også leveres med innebygd målestasjon.