Spjeld

Brannspjeld

BAAS ® Brannspjeld er blant offshore bransjer kjent som et pålitelig produkt av høy kvalitet og god funksjon. Brannspjeld er designet for å hindre spredning av brann, røyk og gass i ventilasjonskanale...

Les mer

Stengespjeld

Stengespjeld er designet for å sikre tettheten i kanalen gjennom automatisk lukking ved strømstans eller bortfall av trykkluft. Spjeldet er enten fullstendig åpen eller fullstendig stengt. Automatiske...

Les mer

Tilbakeslagsspjeld

Tilbakeslagsspjeld er normalt installert for å forhindre tilbakeslag i ventilasjonskanalene. Spjeldet består av et eller flere blad som holder spjeldet stengt. Ved hjelp av motvekter kan trykkfallet j...

Les mer

Reguleringsspjeld

Reguleringsspjeld benyttes for manuell innregulering av luftmengde, fortrinnsvis i kanaler. Spjeldene er utstyrt med motgående blader for å oppnå en jevn luftstrøm gjennom kanalen og som kan låses i a...

Les mer

Moduleringsspjeld

Moduleringsspjeld er designet for å opprettholde luftstrømmen i et gitt system via pneumatisk operert aktuator med elektropneumatisk positioner. Spjeldene er utstyrt med motgående blader for å oppnå e...

Les mer

Laboratoriespjeld

Laboratoriespjeld, eller kontrollspjeld, er designet for ventilasjonssystemer hvor det stilles strenge krav til driftssikkerhet og lite friksjon. Alle bevegelige deler kan skiftes ut hvis nødvendig. S...

Les mer