Målestav

BAAS' målestaver er designet for kontinuerlig måling av lufthastighet og mengde ved gjennomsnittsmåling av differansetrykk i kanaler. De kan brukes i sirkulære og rektangulære kanaler.
Normal toleranse er mellom +/-4 %. Målestavene kan monteres i eksisterende kanaler og er enkle å demontere og trekke ut for rengjøring og inspeksjon. BAAS' målestaver er levert til en rekke plattformer på den Norske kontinentalsokkel, samt sykehus, skoler og andre næringsbygg.