Brannspjeld

BAAS ® Brannspjeld er blant offshore bransjer kjent som et pålitelig produkt av høy kvalitet og god funksjon.

Brannspjeld er designet for å hindre spredning av brann, røyk og gass i ventilasjonskanaler gjennom brannklassifiserte skott og dekk. De oppfyller kravene NORSOK har satt som grenseverdi for lekkasje gjennom spjeld til dette formål. Brannspjeldene har blitt testet av SINTEF og er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV-GL) og SP Fire Research fra brannklasse A-0 til H-120.

Brannspjeld er BAAS' mest solgte spjeld og er levert til en rekke plattformer i Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet.