Luftmengdemåling

Siden 1987 har BAAS Component vært en betydelig leverandør av målestasjoner. Målestasjonene, som baserer seg på differansetrykkprinsippet, er utviklet til bruk for innregulering og konstant luftmåling...

Les mer

BAAS' målestaver er designet for kontinuerlig måling av lufthastighet og mengde ved gjennomsnittsmåling av differansetrykk i kanaler. De kan brukes i sirkulære og rektangulære kanaler. Normal tolerans...

Les mer