Produkter

BAAS Component har høy fagkunnskap og lang erfaring innen HVAC. BAAS' produkter er designet for høy kvalitet, lang levetid i utsatte omgivelser og minimalt vedlikehold. Produktene er produsert i Norge og er samsvar med relevante forskrifter og kvalitetskrav.