Stengespjeld

Stengespjeld er designet for å sikre tettheten i kanalen gjennom automatisk lukking ved strømstans eller bortfall av trykkluft. Spjeldet er enten fullstendig åpen eller fullstendig stengt.

Automatiske stengespjeld er normalt operert med fail safe-aktuator, men kan også leveres manuelt operert med hendel.