Målestasjoner

Siden 1987 har BAAS Component vært en betydelig leverandør av målestasjoner. Målestasjonene, som baserer seg på differansetrykkprinsippet, er utviklet til bruk for innregulering og konstant luftmåling/overvåking med krav til høy nøyaktighet. Målestasjoner gjør det mulig å måle lufthastigheten uten bruk av pitotrør og måler differansetrykket over hele tverrsnittet. Målestasjoner gir et vesentlig høyere differansetrykk enn ved tradisjonelle pitotrørsmålinger. Trykkfallet i kanalene er nærmest ubetydelig.

BAAS' målestasjoner er testet ved Norges Byggforskningsinstitutt (NBI) og Howden-Variax laboratoriet i Danmark. Testene viser at målestasjonene har en toleranse mellom +/- 4%, gitt de er installert i henhold til BAAS' prosedyrer.