Laboratoriespjeld

Laboratoriespjeld, eller kontrollspjeld, er designet for ventilasjonssystemer hvor det stilles strenge krav til driftssikkerhet og lite friksjon. Alle bevegelige deler kan skiftes ut hvis nødvendig. Spjeldet kan påmonteres utstyr etter ønske eller behov.